Üldtingimused

Loomiskuupäev: 04.01.2021

 

1.   Ettevõte

1.1   Kivi Climbing OÜ (edaspidi “Kivi”) on Eestis asutatud ettevõte, mis on registreeritud Eesti Äriregistris numbriga 16109058.

1.2   Kontaktaadress:

Kivi Climbing OÜ

Pärnu mnt 139e, 11317, Tallinn, Eesti

E-post: info@kiviclimbing.ee

 

2.   Isikuandmete töötlemine

2.1   Milliseid andmeid me kogume?

Kivi kogub järgmisi andmeid:

Isikut identifitseerivad andmed: nimi, e-post, sünnikuupäev, telefoninumber

2.2   Kuidas me su andmeid kogume?

2.2.1   Kivi saab sinu andmed otse sinu käest. Me kogume ja töötleme andmeid, kui sa:

Registreerid end meie liikmeks või tellid meie tooteid/teenuseid.

Vastad vabatahtlikult meie küsitlustele või annad meile tagasisidet.

Kasutad meie veebilehte (veebibrauseri küpsiste andmed).

2.2.2   Kivi võib sinu andmeid saada ka järgnevatest allikatest:

Kui liikmeks registreeruja lisab sind isikuks, kellega eriolukorras ühendust võtta. Palume igal liikmel eriolukordade/õnnetuste puhuks valida inimene, keda me sel juhul teavitame, ning anda meile selle isiku nimi, telefoninumber ja suhe liikmega.

2.3   Kuidas me su andmeid kasutame?

Kivi kogub su andmeid, et saaksime:

2.3.1   Su registreerumist ja tellimusi töödelda ning sinu kontot hallata.

2.3.2   Saata sulle sooduspakkumisi ja infot teenuste kohta, millest sa huvitatud oled.

2.3.3   Hädaolukorras sinuga ühendust võtta.

2.4   Kuidas me su andmeid hoiustame?

2.4.1   Kivi hoiustab su andmeid turvaliselt Euroopa Liidus asuvates andmekeskustes. Andmekeskusi kaitstakse Zone Media OÜ pakutavate meetmetega.

2.4.2   Hoiustame punktis 2.1 mainitud andmeid 5 aastat. Pärast seda andmed kustutatakse meie andmebaasist.

2.5   Turundus

2.5.1   Kivi soovib sulle saata infot meie toodete ja teenuste kohta, mis võiksid sulle huvi pakkuda.

2.5.2   Kui oled nõustunud turundusmaterjale saame, võid sellest siiski alati hiljem loobuda. Sul on õigus mistahes ajahetkel paluda, et Kivi Climbing sulle enam reklaammaterjale ei saadaks.

 

3.   Andmesubjektide õigused

3.1   Andmesubjektil on järgnevad õigused:

3.1.1   Saada Kivi Climbing OÜlt infot selle kohta, kas andmesubjekti puudutavaid andmeid töödeldakse.

3.1.2   Saada Kivi Climbing OÜlt infot, mis on välja toodud GDPRi artikli 15 lõikes 1, eeldusel, et andmesubjekti puudutavaid andmeid on töödeldud.

3.1.3   Nõuda, et Kivi Climbing OÜ parandaks andmesubjekti puudutavad ebatäpsed isikuandmed.

3.1.4   Esitada Kivi Climbing OÜle täiendavat infot, et andmesubjekti puudutavad andmed oleksid täielikud.

3.1.5   Nõuda, et Kivi Climbing OÜ kustutaks andmesubjekti puudutavad andmed, nagu sätestatud GDPRi artiklis 17. Palun arvestage sellega, et sel juhul ei ole Kivi Climbing OÜl võimalik Teiega tehinguid teha.

3.1.6   Nõuda, et Kivi Climbing OÜ piiraks andmesubjekti puudutavate isikuandmete töötlemist olukordades, mis on sätestatud GDPRi artikli 18 lõikes 1.

3.1.7   Saada Kivi Climbing OÜlt csv-formaadis kõik isikuandmed, mis andmesubjekt firmale on esitanud.

3.1.8   Esitada GDPRi artiklis 21 sätestatud tingimustel vastuväiteid andmesubjekti isikuandmete töötlemise suhtes, kui Kivi Climbing OÜ töötleb neid andmeid oma õiguspärade huvide edendamiseks.

3.1.9   Võtta tagasi nõusolek biomeetriliste andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta kuidagi nende andmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Palun arvestage sellega, et nõusolekust taganemise korral ei pruugi Kivi Climbing OÜl enam olla võimalik Teiega mingeid tehinguid teha.

3.1.10  Esitada kaebus asjaomasele järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn 10134, Eesti).

3.2   Klauslis 3 nimetatud õiguste kasutamiseks (välja arvatud õigus järelevalveasutusele kaebuse esitamiseks) peaks andmesubjekt Kivile kirjutama, kasutades osas 1.2 välja toodud andmeid. Kivi vastab kirjale asjatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul nõudmise kättesaamisest (seda ajavahemikku võib teatud tingimustel pikendada kahe kuu võrra). Nõudele vastamise kiirus sõltub nii Kivile saadetud nõuete hulgast kui ka konkreetse nõude sisust.